Encantadia Episode 5 Recap (July 22, 2016) – #EncantadiaMortal

Sa mundo ng mga tao, nakilala ni Raquim ang isang lalaking tumulong sa kanila ni Amihan na makapagsimula ng bagong buhay bilang mga mortal. Iniulat ni Gurna ang pagkawala ng mag-ama sa Lireo. Inutusan ni Hagorn si Gurna na hanapin at nakawin ang susi na magiging daan para mahabol ang kaniyang kaaway.

Samantala, nakahanap naman ng paraan si Mine-a para pangalagaan ang kaniyang mag-ama kahit nasa ibang mundo sila. Pero sa paglaki ni Amihan, hindi napigil ni Mine-a ang sarili na tumawid din ng mundo para makasama ang kaniyang anak.

image

Summary text and photo courtesy of Encantadia FB page.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s