Encantadia Episode 4 Recap (July 21, 2016) – #EncantadiaBabala

Bilang ganti sa tinangkang pananakit ni Hagorn sa kaniyang anak, isinumpa ni Mine-a ang buong Hathoria. Pero nang pagkalooban ng isang bathaluman si Hagorn ng mga bagong kapangyarihan na makakalaban sa mga brilyante ng Encantadia, hinimok ni Cassiopea ang Ynang Reynana itago sina Raquim at Amihan sa mundo ng mga tao para iligtas ang mga ito.

Subaybayan sa blog na ito ang mga susunod na buod sa susunod na mangyayari sa pagpapatuloy ng Encantadia 2016 na ang karugtong ay mapapanood mamaya pagkatapos ng 24 Oras.

Summary text and photo courtesy of Encantadia Facebook page.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s