Encantadia Episode 3 Recap (July 20, 2016) – #EncantadiaSumpaNiMinea

Para makaganti kay Raquim, inutusan ni Hagorn si Gurna na paslangin ang anak nito kay Mine-a. Nagkagulo sa Lireo nang malaman ng mga diwata na nawawala na ang bagong Sang’gre. Hindi alam na kinuha na ito ni Gurna para paslangin. Inisip naman ni Mine-a na si Hagorn ang may kagagawan sa pagkawala ng anak niya kaya sinugod ng Ynang Reyna ang bagong hari ng Hathoria. Nagbago naman ang kapalaran ng tagapagmana ng Sapiro nang ampunin siya ni Apitong at ng mga mandirigma.

Subaybayan sa blog na ito ang iba pang mangyayari sa #Encantadia, na ang bagong kabanata ay mapapanood mamaya pagkatapos ng 24 Oras.

Summary and photos courtesy of Encantadia Facebook page.

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s