My good luck wish and advise to the next President of the Philippines, Mr. Rodrigo Duterte

Now that Mayor Rodrigo Duterte becomes the next president, expect more speeches from him this time without any traces of any invectives nor threatening speeches. I would like to advise Mr. Duterte to be formal this time since the Filipino people is watching you. Sana naman, huwag nang lagyan ng bahid ng karahasan at pagmumura ang mga sasabihin mo sa taumbayan Mr. Duterte. And also, gawin na sana niya ang mga bagay na makapagbibigay lang ng interes at pakinabang sa bawat Pilipino. Yan lang masasabi ko sa kanya. Once again, Mr. Duterte, I wish you good luck and wish you success as you embark on your new journey as the next President of the Philippines. Talagang dumating na nga ang tunay na pagbabago na matagal na nating inaasam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s