Encantadia Episode 5 Recap (July 22, 2016) – #EncantadiaMortal

Sa mundo ng mga tao, nakilala ni Raquim ang isang lalaking tumulong sa kanila ni Amihan na makapagsimula ng bagong buhay bilang mga mortal. Iniulat ni Gurna ang pagkawala ng mag-ama sa Lireo. Inutusan ni Hagorn si Gurna na hanapin at nakawin ang susi na magiging daan para mahabol ang kaniyang kaaway. Samantala, nakahanap naman […]

Advertisement